Hvordan føler du dine følelser?

Hvordan føler du dine følelser, når du aldrig rigtig har lært at føle noget? Her er nogle teknikker til at lære, hvordan man føler sine følelser Mange af os har aldrig lært, hvordan vi føler vores følelser. Men vi lærte andre ting om vores emotioner i stedet for.Måske lærte vi, at visse emotioner var acceptable, mens andre ikke var. Det vi lærte var, at det er fint hvis vi var glade og nemme, mens angst og endnu mere vrede var forbudt. Og måske...

Read More

Vores parforhold er som barnets kærlighed til sin mor

Ligesom et spædbarn kun har én mor, har de fleste kun én kæreste ad gangen. Vi kæmper for at få vores parforhold til at lykkes, fordi nærhed til en anden er et gennemgribende livstema af vital betydning. Et menneske består af en række parforhold. Man fødes ind i en topersonersrelation, som bliver skabelon for efterfølgende pardannelser. Spædbarnet knytter stærke følelsesmæssige bånd til moderen, samtidig med at erogene zoner bliver stimuleret...

Read More

Om skam

Skammens udtryk er den affekt, der afskærer os fra lyset i os selv, og som gør det svært at finde vej i livet, fordi vi har mistet kontakten til selvet og vores selvfølelse. Skammen opstår, når vi ikke bliver set og spejlet som den vi er af vores forældre og andre, og når vi bliver behandlet forkert og afvist. Det er en tilstand hvor vi nemt farer vild, fordi skammen ofte fratager os evnen til at udtrykke os, forsvare os og sige fra. Skammen...

Read More

Om sorg

Mærk at dit hjerte er knust, selvom det ikke er synligt eller forstået for andre. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at sørge på, og sorg er ikke en lineær proces. Sorgen starter, når du begynder at anerkende sorgen. Sagt på en anden måde, når du gennemgribende begynder at adressere hvad der skete, eller hvad der ikke skete. Ligegyldig om det er 6 måneder, 4 år, 15 eller 30 år siden. Før du kan sørge, må du anerkende, at du har brug...

Read More

Konsekvensen af seksuel krænkelse i barndommen

Chok og ud af kroppen reaktion med tab af eksistentiel væren til stede, tab af sig selv, sin essens (ens sande væren). Tab af viden og forståelse for det der overgår en, fordi det, der sker, er så subtilt (usynligt) og svært at sætte ord og følelser på. Ofte er der forvirring over følelser fra glæde og velbehag til vrede, sorg, frygt, ubehag og følelsen af at være uren. Man føler sig ekstremt såret og svigtet. Noget er bare andeledes, noget er...

Read More