Hvordan føler du dine følelser?

Hvordan føler du dine følelser, når du aldrig rigtig har lært at føle noget? Her er nogle teknikker til at lære, hvordan man føler sine følelser Mange af os har aldrig lært, hvordan vi føler vores følelser. Men vi lærte andre ting om vores emotioner i stedet for.Måske lærte vi, at visse emotioner var acceptable, mens andre ikke var. Det vi lærte var, at det er fint hvis vi var glade og nemme, mens angst og endnu mere vrede var forbudt. Og måske...

Read More

Om skam

Skammens udtryk er den affekt, der afskærer os fra lyset i os selv, og som gør det svært at finde vej i livet, fordi vi har mistet kontakten til selvet og vores selvfølelse. Skammen opstår, når vi ikke bliver set og spejlet som den vi er af vores forældre og andre, og når vi bliver behandlet forkert og afvist. Det er en tilstand hvor vi nemt farer vild, fordi skammen ofte fratager os evnen til at udtrykke os, forsvare os og sige fra. Skammen...

Read More

Om sorg

Mærk at dit hjerte er knust, selvom det ikke er synligt eller forstået for andre. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at sørge på, og sorg er ikke en lineær proces. Sorgen starter, når du begynder at anerkende sorgen. Sagt på en anden måde, når du gennemgribende begynder at adressere hvad der skete, eller hvad der ikke skete. Ligegyldig om det er 6 måneder, 4 år, 15 eller 30 år siden. Før du kan sørge, må du anerkende, at du har brug...

Read More

Konsekvensen af seksuel krænkelse i barndommen

Chok og ud af kroppen reaktion med tab af eksistentiel væren til stede, tab af sig selv, sin essens (ens sande væren). Tab af viden og forståelse for det der overgår en, fordi det, der sker, er så subtilt (usynligt) og svært at sætte ord og følelser på. Ofte er der forvirring over følelser fra glæde og velbehag til vrede, sorg, frygt, ubehag og følelsen af at være uren. Man føler sig ekstremt såret og svigtet. Noget er bare andeledes, noget er...

Read More

Udvikling af Følelsesmæssig Intelligens

Gennem århundreder har vi levet med adskillelse mellem hoved og krop, mellem tænkning og følelse, og har trængt følelsernes naturlige liv ud i skjulte afkroge. Det er godt nok at kunne håndtere og kontrollere sine følelser, men det er langt fra tilstrækkeligt, hvis man skal klare at leve med stærkere følelser som angst, sorg og had. De kan til en vis grad beherskes, og man kan på et adfærdsmæssigt plan lære ikke at lade disse følelser blindt...

Read More

Mødet med Sorgen

Mødet med sorgen. Når vi mister et menneske, vi holder af, får det altid stor betydning. Man kan sige, at den sorg vi gennemlever, er ligefrem proportionel med den tilknytning, der har været til den mistede. Hvad er det, der gør, at nogen kommer styrkede gennem sorgen, mens det for andre bliver begyndelsen til et liv som patienter og klienter i social- og sundhedssektoren? Sorg er noget alment menneskeligt, og ingen af os lever et liv igennem...

Read More