Profil

Annelise Lindum, Psykoterapeut MPF & SE-Traumeterapeut®

Jeg er privatpraktiserende uddannet psykoterapeut og certificeret
SE-Traumeterapeut®.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og SE-foreningen.

Jeg tilbyder Krop-Psykoterapi,
SE-chok/traumeterapi (Somatic Experiencing), Kunstterapi.

Jeg har mange års erfaringer med udviklings-traumer, sorg og kriser, angst, stress, depression, skam, incest og seksuelle overgreb.

Uddannelser

Uddannet i Healing Massage og Meditation fra Nordlyscentret i Silkeborg. 1983-86.

Uddannet Krop- og Psykoterapeut fra Dansk Institut for Gestalt og Kropterapi (D.I.G.) 1986-92.
Senere omdøbt til Institut for Organisk Psykoterapi.

Uddannet Sorg- og Krise-terapeut, 1998-2000.

Uddannelse og mange års erfaring i behandling af alvorlig omsorgssvigt, incest, seksuelle,
voldelige og psykiske overgreb.

Certificeret i SE-traumeterapeut, Somatic Experiencing efter Peter Levine`s metode 2007- 10.

Deltaget i undervisning ved The Diamond Approach, udviklet af A. H. Almaas fra 2002-12.

Uddannelse i kunstterapi ved Institut for Kunstterapi. 2012-15.

Efteruddannelse og supervision i biologisk traumeterapi hos Ulla Rung Weeke fra 2011-15.

Efteruddannelse i ISP træning, Integreret Somatisk Psykoterapi ved Raja Selvam. 2014-15.

NARM workshop ( Nenuroaffektiv relations model) marts 2017.

Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske med mange års erfaring, særligt indenfor psykiatri, hospice- og hjemmesygepleje, supervision og undervisning.

Personligt har jeg gennemført over 30 års alsidig uddannelse, intensiv terapi og personlig udvikling, som har reddet mig ud af sygdom, adskillige traumer og fysiske smerter.

Min faglige tilgang er psykodynamisk, humanistisk/eksistentiel, kroporienteret og neuroaffektiv.

Jeg modtager stadig supervision og rådgivning.

logo_vr_mpf1

Se iøvrigt www.dpfo.dk

Medlem af SE foreningen i Danmark.  www.seforeningen.dk