Kunstterapi

Kunstterapi er et psykoterapeutisk redskab, hvor man benytter tegning, maling eller ler som udtryksformer og kommunikationsmiddel i den terapeutiske samtale

Det kræver ingen kunstneriske færdigheder, for det handler ikke om at kunne male flotte billeder, men at bruge billederne som støtte til at åbne for nye sider i sig selv.

Alle kan udtrykke sig med farver, streger og figurer, som børn gør det, og få fat i ord og følelser gennem billeder, som man ellers ikke er i kontakt med. Det kan være en hjælp til finde ind til det, man gerne vil tale om, men som man ikke kan sætte ord på.

Billederne skal ikke nødvendigvis forstille noget specielt, for billedet giver udtryk for noget indeni dig selv. Du maler dine indre billeder eller følelser ud og kommer direkte i dialog med det væsentlige i din problematik. Du taler ikke om det, du møder det direkte. Det sanselige i processen sikrer nærværet, og du arbejder udenom de sædvanlige tanker og vaner. Billedsproget styrker på en levende og legende måde måde ens fantasi og evne til at give udtryk for problemstillinger, som kan være vanskelige at sætte ord på.

Billedsproget understøtter den terapeutiske samtale som middel til at undersøge og bearbejde følelser og oplevelser. Det er forunderlig, hvad et billede kan afsløre og fortælle, og det kan virke forløsende og helt magisk. Det åbner for sider og dybder omkring ens tema. Du kommer på een gang tæt på dig selv, og samtidig får du en distance, der gør, at det er til at holde ud, fordi det, du udtrykker placeres udenfor dig selv.

Når man maler eller tegner et billede, åbner man op for en dialog med sig selv, som handler om at se på ubevidste, fortrængte skyggesider, både positive og negative. Det kan hjælpe til forståelse og forandring i forskellige livstemaer.

Det kroplige aspekt i kunstterapien indgår som et aspekt i enhver skabende proces, fordi kroppen er medaktiv i processen. Terapeutiske forandringer bygger på et samspil mellem hoved og krop og mellem det ubevidste og det bevidste. Derfor er en aktivering af kroppen også en aktivering af det ubevidste. Det forener kunstterapien eller tegneterapien med den kropterapeutiske proces.

Kunstterapi, tegning og maling er også yderst virkningfuldt hos børn og unge, som har svært ved at sætte ord på tanker og følelser.

Læs evt. mere på www.kunstterapi.dk