Parterapi

Vi ønsker alle et velfungerende parforhold, men det er ikke alle, der ved, hvad det kræver, eller er villige til at yde det, der skal til

Vi vælger vores partner ud fra en række gamle følelsesmønstre og behov, ofte ubevidst. Det giver både mulighed for at finde lykken og for få traumer og problemer op til overfladen, og dermed en enestående chance for udvikling og vejen til et levende og harmonisk samliv.
Der er imidlertid ikke nogen nemme løsninger. For det kræver villighed og mod til at I hver især ser på egne livsmønstre og vaner, som I bringer med ind i parforholdet.
Derfor er parterapi er nyttig hjælp til par, der er kørt fast i forholdet, og hvor I ikke selv er i stand til at komme videre.
En samtale varer 1½ timer ad gangen og gentages oftest nogle gange, afhængig af jeres behov. Et forløb kan typisk strække sig fra 3 til 5 gange med 2 til 4 ugers interval.

Jeg vejleder og støtter jer i at fungere på en bedre måde hver for sig selv og med hinanden. Udgangspunktet for samtalen er de problemer og mønstre, som I hver især oplever for jer selv og med hinanden. Målet er at forbedre jeres evne til fælles konflikt- og problemløsning, og det vil bl.a. sige, at I hver især bliver i stand til at kommunikere, samarbejde og tage ansvar for de ting, der står i vejen for et venligt eller kærligt og respektfuldt parforhold.

Jeg vejleder jer i at kommunikere mere direkte og klart med hinanden på en måde, der udvikler jeres evne til empatisk lytten, det vil sige at blive opmærksom på egne og partnerens behov og følelser. Det vil sige at forstå og respektere hinandens forskelligheder. I vil få hjælp til at tale om livsområder, der er svære at tale om, ligesom jeg anviser jer evnen til nærvær og kontakt med jer selv og med hinanden. Det drejer sig også om evnen til at være empatisk uden at afbryde eller kritisere og dominere hinanden.

Det handler ofte om at få hjælp til at blive mere klar over, hvor det egentlige problem ligger fra fortiden, og hvor det har sit egentlige udspring, (gamle livsmønstre). Fokus vil ofte være at udvikle begges evne til at tage ansvar for det, der er vigtigt og styrkende for forholdet og den enkeltes værdighed og respekt, uanset hvad man måtte nå frem til.

I får hjemmeopgaver mellem samtalerne for selv at gøre noget aktivt, og dermed blive mere bevidste om, hvad der virker og ikke virker for jer. Det kan også være en mulighed, at I hver især går i individuel terapi for en tid, for at hele gamle kriser eller traumer.

Eksempler på typiske problemstillinger for par, der søger hjælp i parterapi

 • Utroskab
 • Kedsomhed, gledet fra hinanden.
 • Ingen kommunikation eller samliv.
 • Skænderi, kritik og bebrejdelser.
 • Drikkeri, alkoholmisbrug
 • Jalousi, mistro.
 • Truende skilsmisse.
 • Afhængighed og tilpasning af frygt for at miste.
 • Uenighed om børneopdragelse (dine og mine børn).
 • Afhængighed til en partner med vold og misbrug.
 • Vedligeholdelse af parforholdet.
 • Ønske om værdig skilsmisse.