Sorg og krise

Sorg er en naturlig reaktion på tab eller trussel om tab. Den største sorg er at miste den vi har kær, ved dødsfald eller ved skilsmisse, både for børn og voksne

Livet byder dog på mange andre former for tab og traumer med svære situationer, smerte og savn. Mange betragter tabet som uopretteligt, “noget man må lære at leve med”.

Måden vi  kommer igennem sorgen på er forskellig. Nogen lukker sorgen inde eller skjuler den. Andre undgår sorgen og forsøger at glemme. Tabet kan ikke erstattes, men ved målrettet at gennemleve krisen og bearbejde sorgens følelser, er det muligt at leve med tabet på en bedre og tålelig måde.

Sorgarbejde og krise-terapi kan være krævende, og kan være nødvendig, også selvom tabet ligger mange år tilbage. Det er en mulighed for at forløse smerten, genvinde livet og finde ny mening. Mange oplever større livskvalitet og personlig vækst til følge.

Tlf. 2175 4150 eller mail: al@anneliselindum.dk