SE-Traumeterapi

Somatic Experiencing.
Kropslig og psykisk balance kan genvindes efter kriser, chok, traumer og overgreb

Overvældende oplevelser som vold, overgreb, tab, ulykker, sygdom, operationer, fald, arbejdsmæssige og familiære/sociale kriser påvirker kroppen og nervesystemet. Det kan påvirke og hæmme vores livsudfoldelse mange år efter.

Er dit liv præget af stress, angst, fobier, uro, usikkerhed, irritation og nervøsitet. Lider du af fysiske/psykiske smerter, spændinger, træthed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, depressionstilstande, hukommelses- vanskeligheder eller posttraumatisk stressreaktion (PTSR). Eller er der personer eller begivenheder, som du har svært ved at slippe, så det er vanskeligt at leve dit liv mere helt og nærværende.

Med SE-Traumeterapi er det muligt at hele senfølger af tab, kriser, chok og traumer – uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden eller i barndommen.

Chok og traumatiske oplevelser bliver ofte fastfrosset i organismen og nervesystemet, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde og dermed evnen til at leve det liv, vi gerne vil.

Med SE-terapi metoden er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i psyken, kroppen og nervesystemet. I terapien støttes sanseprocessen via kroppens følte fornemmelser ved nænsomt at aktivere vores medfødte kapacitet til at selvregulere kroppen og nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress og frygt til forløsning, balance og mere liv.

SE-terapi metoden er udviklet af amerikaneren Dr. Peter Levine, Ph.D i medicinsk biofysik og psykologi. Han er i Danmark især kendt for bogen: Væk Tigeren (Borgen 1998) og Helbredelse af Traumer (Borgen 2006). Den tavse stemme fra 2010. Peter Levine udviklede metoden ud fra iagttagelse af dyrs instinktive måde at frigøre sig fra den overvældende energi, der ophobes i kroppen i livsfarlige situationer.

Vi mennesker besidder de samme naturlige instinkter, som kan anvendes til at hele eftervirkningerne af chok og traumer.

Se iøvrigt  www.somaticexpierencing.dk

2015-02-18_14-12-17